Wij spannen ons in om te waarborgen dat de hier vermelde informatie volledig en juist is. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie die hier vermeld wordt en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Onze website bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die buiten ons bereik liggen. Zij zijn opgenomen om onze bezoekers te informeren en te goeder trouw geselecteerd. Wij zijn echter zelf niet niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Privacyreglement

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van de deelnemers en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Eventueel door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend voor interne toepassing gebruikt. Wij verstrekken deze gegevens onder géén beding aan derden.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeur, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede of geen werking voor bepaald actieve gedeelte van deze website.

Websites van derden

Op deze website staan hyperlinks naar andere websites. Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht. Copyrights Wij nemen uitdrukkelijk afstand van handelingen die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten van rechthebbenden en hun rechtverkrijgenden. Indien u gebruik maakt van onze website bent u verplicht u te houden aan de geldende wetgeving.

Deze versie is opgesteld op 28-01-2023